SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

23.04.2020

Змінився склад посадових осіб.

Припинено повноваження 22.04.2020 року (Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 1 вiд 22.04.2020 року) голови наглядової ради Мельник Тетяни Миколаївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава – закiнчення трирiчного термiну на який обиралася наглядова рада. На посадi перебуває з 24.07.2014 року. Особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Припинено повноваження 22.04.2020 року (Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 1 вiд 22.04.2020 року) члена наглядової ради Мисiка Павла Едуардовича. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пiдстава – закiнчення трирiчного термiну на який обиралася наглядова рада. На посадi перебував з 17.10.2013 року. Особа володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 50 % . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Припинено повноваження 22.04.2020 року (Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 1 вiд 22.04.2020 року) члена наглядової ради Трофименка Артема Миколайовича. Пiдстава – закiнчення трирiчного термiну на який обиралася наглядова рада. На посадi перебував з 17.10.2013 року. Особа володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 50 % . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Припинено повноваження 22.04.2020 року (Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 1 вiд 22.04.2020 року) члена наглядової ради Мисiка Едуарда Iвановича. Пiдстава – закiнчення трирiчного термiну на який обиралася наглядова рада. На посадi перебував з 17.10.2013 року. Особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано 22.04.2020 року (Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 1 вiд 22.04.2020 року та рiшенням наглядової ради № 55 вiд 22.04.2020 року) на посаду голови наглядової ради Мельник Тетяну Миколаївну. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директора ТОВ "Аватар Пром" (ЄДРПОУ 34493818, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4); заступника директора ТОВ "Аватар Пласт" (ЄДРПОУ 34452258, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4.) Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Трофименка А.М., власника 1418122 штук простих iменних акцiй Товариства, що становить 50% Статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано 22.04.2020 року (Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 1 вiд 22.04.2020 року) на посаду члена наглядової ради Мисiка Павла Едуардовича. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки. Особа є акцiонером Товариства, володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 50 %. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директора КП СОР "Паливкомуненерго" (ЄДРПОУ 38522721, 40009, Сумська обл., м. Суми, вул. Гетьмана Мазепи, б. 2); заступника директора з технiчного розвитку ПрАТ "Сумиагропромбуд" (ЄДРПОУ 23817399, 40030, м. Суми, вул. Пролетарська, б.69); директора ПВК МП "АГРО- 1" (ЄДРПОУ 14009097, 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харкiвська, б. 5); директора ТОВ "Енергоiнвест-7" ЄДРПОУ 41293163, 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харкiвська, б. 5). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано 22.04.2020 року (Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 1 вiд 22.04.2020 року) на посаду члена наглядової ради Трофименка Артема Миколайовича . Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки. Особа є акцiонером Товариства, володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 50 %. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директора ТОВ "Аватар Пласт" (ЄДРПОУ 34452258, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4), директора ТОВ "Сумська агросервiсна компанiя" (ЄДРПОУ 35172086, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано на посаду члена наглядової ради Мисiка Едуарда Iвановича. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду фiнансового директора ПВКМП "Агро-1" (ЄДРПОУ 14009097, 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харкiвська, б. 5). Особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Мисiка П.Е., власника 1418122 штук простих iменних акцiй Товариства , що становить 50% Статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Припинено повноваження 22.04.2020 року (Згiдно протоколу №1 вiд 22.04.2020 р. загальних зборiв акцiонерiв ) Ревiзора Товариства Мiнєєвої Iрини Олександрiвни. Пiдстава – закiнчення термiну на який обиралася особ . Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi Ревiзора перебувала з 25.04.2017 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Обрано 22.04.2020 року (Згiдно протоколу №1 вiд 22.04.2020 р. загальних зборiв акцiонерiв) на посаду Ревiзора Мiнєєву Iрину Олександрiвну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Обрана на ту саму посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади провiдного економiста та головний бухгалтер ТОВ "Сумська агросервiсна компания" (ЄДРПОУ 35172086, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Електронний підпис.

Скачати повний документ

Сделать заказ