SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Новости

29.04.2022

Директор ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" повідомляє, що відповідно до Рішення НКЦПФР No323 від 29.04.2022 р. «Щодо питань проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», у період дії 

30.04.2021

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 

26.04.2021

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

25.04.2021

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонері товариства»

1 2 3 4 5
...
Сделать заказ