SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Новости

30.04.2021

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 

26.04.2021

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

25.04.2021

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонері товариства»

25.03.2021

Приватне акціонерне товариство "СУМИАГРОПРОМБУД " (Товариство) повідомляє:

1 2 3 4 5
...
Сделать заказ