SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 23.03.2020 р.

23.03.2020

Станом на 02.03.2020 , дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22.04.2020 р., складеним Центральним депозитарієм:

  • загальна кількість акцій Товариства 2 836 244 штук.
  • кількість голосуючих акцій 2 836 244 штуки.

Для участі в зборах акціонерам необхідно пред’явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Скачати документ повністю.

Електронний підпис.

Сделать заказ