SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

19.11.2018

Згідно з рішенням наглядової ради ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" (Протокол № 44 від 19.11.2018 р.) сталися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

Продовжено термін повноважень директора Трофименка Миколи Олексійовича.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх п’яти років займав посади: голови наглядової ради (з 17.10.2013 р.) ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД", а з 19.11.2015 року перебуває на посаді директора ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД".

Особа часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін дії повноважень продовжено строком на 5 років до 20.11.2023 р.

Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів https://stockmarket.gov.ua/ 19.11.2018 р.

Сделать заказ