SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

23.04.2018

Зміст інформації

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
  23.04.2018 р. 0,211547 до 23 жовтня 2018 р. Грошовими коштами безпосередньо акціонерам

 

Зміст інформації

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД», які відбулися 23 квітня 2018 року (Протокол №1 від 23.04.2018 р.), прийняли рішення за результатами діяльності Товариства у 2017 році виплатити дивіденди акціонерам Товариства, затвердили розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 0,211547 грн. на одну просту належну акціонеру акцію, визначили строк виплати дивідендів до 23 жовтня 2018 р. та спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам.

Наглядова рада ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД» на своєму засіданні (Протокол № 42 від 23.04.2018 р.) визначила порядок виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється рівними частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 25 травня, 25 червня, 25 липня, 28 серпня, 25 вересня і 22 жовтня 2018 року та єдину для всіх виплат дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні, станом на 10 травня 2018 р.

Директор ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" Трофименко М.О.

Сделать заказ