SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Зміна складу посадових осіб.

26.04.2017

Достроково припинено повноваження 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року) голови наглядової ради Мельник Тетяни Миколаївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава - дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради та одночасне обрання кумулятивним голосуванням складу наглядової ради. На посаді перебуває з 24.07.2014 року. Особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Достроково припинено повноваження 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року) члена наглядової ради Мисіка Павла Едуардовича Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Підстава - дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради та одночасне обрання кумулятивним голосуванням складу наглядової ради. На посаді перебував з 17.10.2013 року. Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 50 % (1418122 штук простих іменних акцій на 354530,50 грн.) . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Достроково припинено повноваження 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року) члена наглядової ради Трофименка Артема Миколайовича. Підстава - дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради та одночасне обрання кумулятивним голосуванням складу наглядової ради. На посаді перебував з 17.10.2013 року. Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 50 % (1418122 штук простих іменних акцій на 354530,50 грн.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Достроково припинено повноваження 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року) члена наглядової ради Мисіка Едуарда Івановича. Підстава - дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради та одночасне обрання кумулятивним голосуванням складу наглядової ради. На посаді перебував з 17.10.2013 року. Особа часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року та рішенням наглядової ради № 3 від 25.04.2017 року) на посаду голови наглядової ради Мельник Тетяну Миколаївну. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Протягом останніх 5 років займала посади: голови наглядової ради ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД», керівника ТОВ «Аватар Пром» . Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Особа є представником акціонера Трофименка А.М., власника 1418122 штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 354530,50 грн., що становить 50% Статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року) на посаду члена наглядової ради Мисіка Павла Едуардовича. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки. Протягом останніх 5 років займав посади: члена наглядової ради, заступника директора з розвитку ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД», директора КПСОР "Паливкомуненерго", директора ПВКМП «Агро-1». Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 50 % (1418122 штук простих іменних акцій на 354530,50 грн.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року) на посаду члена наглядової ради Трофименка Артема Миколайовича . Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки. Протягом останніх 5 років займав посади: члена наглядової ради ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД», директора ТОВ «Сумська агросервісна компаія». Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 50 % (1418122 штук простих іменних акцій на 354530,50 грн.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано на посаду члена наглядової ради Мисіка Едуарда Івановича. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки. Протягом останніх 5 років займав посаду члена наглядової ради ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД», фінансового директора ПВКМП "Агро-1" (пенсіонер). Особа часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Особа є представником акціонера Мисіка П.Е., власника 1418122 штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 354530,50 грн., що становить 50% Статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнено 25.04.2017 року (Згідно протоколу №1 від 25.04.2017 р. загальних зборів акціонерів ) з посади Ревізора Головка Миколу Анатолійовича. Підстава – закінчення терміну обрання. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді ревізора перебував з 2008 року. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Обрано 25.04.2017 року (Згідно протоколу №1 від 25.04.2017 р. загальних зборів акціонерів) на посаду Ревізора Мінєєву Ірину Олександрівну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, Обрана на посаду строком на 3 роки. Протягом останніх 5 років займала посади провідного економіста та головного бухгалтера ТОВ «Сумська агросервісна компания», провідного економіста ТОВ «Універсал-Інвест-Менеджмент».

Прийняття рішення про виплату дивідендів

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД» від 25 квітня 2017 року (Протокол №1 від 25.04.2017 р.), прийнято рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 05 травня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно з рішенням зборів, із розрахунку 14,2 коп. ( 0,142 грн.) на одну просту належну акціонеру акцію. Строк виплати дивідендів до 25 жовтня 2017 р. Спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 25 травня, 26 червня, 25 липня, 28 серпня та 25 вересня 2017 року.

Сделать заказ