SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

28.04.2016

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство "Сумиагропромбуд", 23817399, Пролетарська, б. 69, м. Суми, х, Сумська, 40030, (0542) 611­178

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.06.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: sapb.com.ua

Сделать заказ