SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Відомості про зміну складу посадових осіб

23.11.2015

Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" (Протокол No 24 вiд 19.11.2015 р.) сталися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

Достроково припинено повноваження директора Авдєєнка Андрiя Олександровича. На зазначенiй посадi перебував з 17.10.2013 року, не володiє часткою в статутному капiталi. Пiдстава – власне бажання. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" (Протокол No 24 вiд 19.11.2015 р.) сталися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

Призначено на посаду директора Трофименка Миколу Олексiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади голови правлiння (з 17.01.2011р.), а потiм голови наглядової ради (з 17.10.2013 р.) ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД", з вересня 2015 вiце-президент року ПрАт "Украгрохiмхолдинг". Особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено строком на 2 роки.

Скачати документ

Сделать заказ