SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Особлива інформація про склад посадових осіб товариства

29.07.2014

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" (Протокол № 4 від 24.07.2014 р.) сталися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

Достроково припинено повноваження 24.07.2014 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 4 від 24.07.2014 року) голови наглядової ради Трофименка Миколи Олексійовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді перебував з 17.10.2013 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава – власне бажання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Достроково припинено повноваження 24.07.2014 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 4 від 24.07.2014 року) члена наглядової ради Мисіка Павла Едуардовича (паспорт МА 822232 виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 25.04.2000 р.) Підстава - дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради у зв’язку з одночасним обранням кумулятивним голосуванням нового складу наглядової ради. На посаді перебував з 17.10.2013 року. Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 50 % . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Достроково припинено повноваження 24.07.2014 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 4 від 24.07.2014 року) члена наглядової ради Трофименка Артема Миколайовича (паспорт МА 936362 виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 22.03.2001 р.). Підстава - дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради у зв’язку з одночасним обранням кумулятивним голосуванням нового складу наглядової ради. На посаді перебував з 17.10.2013 року. Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 50 % . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Достроково припинено повноваження 24.07.2014 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 4 від 24.07.2014 року) члена наглядової ради Мисіка Едуарда Івановича. Підстава - дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради у зв’язку з одночасним обранням кумулятивним голосуванням нового складу наглядової ради. На посаді перебував з 17.10.2013 року. Особа часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано 24.07.2014 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 4 від 24.07.2014 року та рішенням наглядової ради №11 від 24.07.2014 року) на посаду голови наглядової ради Мельник Тетяну Миколаївну. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Протягом своєї трудової діяльності займала посади: юрисконсульта юридичного департаменту АТ «Златобанк» (березень 2009-квітень 2012 р.), директор ТОВ «Аватар Пром» ( з березня 2011 р). Особу обрано строком на 3 роки, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано на посаду члена наглядової ради Мисіка Павла Едуардовича (паспорт МА 822232 виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 25.04.2000 р.) Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки. Протягом своєї трудової діяльності займав посади: члена правління Товариства (з 05.11.2004 р. по 16.10.2013 р.), директора ПВКМП «Агро-1» (з 15.06.2012 р.), члена наглядової ради Товариства (з 17.10.2013 р.). Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 50 % . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано на посаду члена наглядової ради Трофименка Артема Миколайовича (паспорт МА 936362 виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 22.03.2001 р.). Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки. Протягом своєї трудової діяльності займав посади: члена правління Товариства (з 18.11.2008 р. по 16.10.2013 р.), директора ТОВ «Універсал-Інвест-Менеджмент» (з 03.12.2012 р.) члена наглядової ради Товариства (з 17.10.2013 р.), Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 50 % . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано на посаду члена наглядової ради Мисіка Едуарда Івановича. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки. Протягом своєї трудової діяльності займав посаду фінансового директора ПВКМП "Агро-1" з 1991 р., члена наглядової ради Товариства (з 17.10.2013 р.). Особа часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Сделать заказ