SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Оголошення позачергових загальних зборів акціонерів

23.06.2014

Наглядова рада приватного акціонерного товариства "СУМИАГРОПРОМБУД" (місцезнаходження 40009 м. Суми, вул. Пролетарська, 69, код ЄДРПОУ 23817399) повідомляє, що позачергові збори акціонерів відбудуться 24 липня 2014 року о 10-тій годині за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 60/1 в кабінеті директора.

Початок реєстрації 24 липня 2014 року о 09-30, закінчення о 09-55. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 18 липня 2014 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання робочих органів зборів (голови та секретаря зборів, лічильної комісії).
  2. Дострокове відкликання повноважень членів наглядової ради Товариства.
  3. Обрання членів наглядової ради Товариства.
  4. Затвердження умов договору з членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Акціонери чи їх представники до дати проведення зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 60/1, в робочі дні з 8-00 до 17-00 в кабінеті директора, а в день проведення зборів – також у місці проведення зборів.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Авдєєнко А.О.

Телефон для довідок: (0542) 61-11-78, факс. 61-01-06

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції.

Сделать заказ