SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Відомості про зміну складу посадових осіб товариства

24.04.2014

Обрано 24.04.2014 року (Згідно протоколу №1 від 24.04.2014 р. загальних зборів акціонерів ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД» ) на посаду Ревізора Головка Миколу Анатолійовича.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана на ту саму посаду строком на наступні 3 роки. На посаді ревізора перебуває з 2008 року. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Сделать заказ