SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Новости

28.04.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

26.04.2017

Достроково припинено повноваження 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року) голови наглядової ради Мельник Тетяни Миколаївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава - дострокове 

23.03.2017

Наглядова рада приватного акціонерного товариства "СУМИАГРОПРОМБУД" (місцезнаходження 40009 м. Суми, вул. Пролетарська, 69, код ЄДРПОУ 23817399) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться 25 квітня 2017 року о 10-тій годині за 

28.04.2016

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство "Сумиагропромбуд", 23817399, Пролетарська, б. 69, м. Суми, х, Сумська, 40030, (0542) 611­178

2. Дата розкриття повного 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сделать заказ