SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Новости

28.04.2016

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство "Сумиагропромбуд", 23817399, Пролетарська, б. 69, м. Суми, х, Сумська, 40030, (0542) 611­178

2. Дата розкриття повного 

23.11.2015

Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" (Протокол No 24 вiд 19.11.2015 р.) сталися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

30.04.2015

Річна інформація Приватного акцiонерного товариства "Сумиагропромбуд" за 2014 рік

29.07.2014

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" (Протокол № 4 від 24.07.2014 р.) сталися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

  1 2 3 4 5 6 7 8
Сделать заказ